Umowa dzierżawy/pachtovní smlouva

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

pachtovni smlouva PL-1
UMOWA DZIERŻAWY Pachtovni smlouva-1

Opis dokumentu:

Umowa dzierżawy

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.  Zasady realizacji tych umów regulują przepisy Art. 693-709 UKC.

Popis dokumentu:

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat věc pachtýři k užívání a požívání (pobírání z ní užitku) na dobu určitou nebo neurčitou a pachtýř se zavazuje platit propachtovateli dohodnuté pachtovné. Pravidla realizace těchto smluv upravují ustanovení čl. 693-709 Občanského zákoníku (UKC).