Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Hospodářská komora KHK je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v Královéhradeckém kraji. Chrání zájmy svých členů - malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor:
jednatelství Hradec Králové, jednatelství Rychnov nad Kněžnou, jednatelství Náchod, jednatelství Trutnov, jednatelství Jičín.

Hlavním posláním Krajské hospodářské komory KHK je:

 • podpora podnikatelských aktivit
 • působení nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy
 • zastupování podnikatelské veřejnosti na základě Zákona č. 301/1992 Sb
 • šíření znalostí a informací o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb
 • provozování vzdělávací činnosti v rámci své působnosti
 • spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy
 • zabezpečení propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů
 • spolupráce s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělávání se
 • podílet se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání
 • podporovat školská zařízení zřízená k tomuto účelu
 • navazování a rozvíjení styků s podobnými institucemi v zahraničí
 • spolupráce s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími
 • být sídlem kontaktního místa InMP
 • spolupráce z CzechTrade - příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Další informace na http://www.nachod-khk.cz/ a http://www.komora-khk.cz/

 1. Zpis z porady v Rychnov nad Knnou Notatka ze spotkania grupy roboczej Rychnov nad Knnou CZ PL
František Molík

Koordynator projektu
tel: +420 491 405 332
mobil: +420 725 016 695
molik@komora-khk.cz