Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou vznikla, mezi prvními v republice, jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.301/1992 Sb. Byla založena ustavujícím shromážděním delegátů v r. 1993. OHK v rámci struktury komor v ČR je součástí KHK Liberec a HK ČR a úzce spolupracuje s profesními svazy při HK ČR.

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou úzce spolupracuje s orgány státní správy, samosprávy pro podporu podnikání a podnikatelů v okrese Jablonec nad Nisou.
Celý region se vyznačuje dlouholetou tradicí průmyslové výroby jak strojírenského, tak bižuterního charakteru. V současné době se hlavní činností stává bižuterní, sklářský, automobilový a strojírenský průmysl. Rozšířil se rozvoj služeb, zejména stavebnictví a řemeslné výroby. Region je předurčen pro rozvoj turistického ruchu, aktivního odpočinku a tím i podnikání v této oblasti.

Z činností OHK v Jablonci nad Nisou:

  • Poskytuje poradenské služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností, informace o legislativě, novelizacích zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů.
  • Spolupracuje se zástupci státní správy, samosprávy a institucemi pro podporu podnikatelů v regionu.
  • Spolupracuje se středními a vysokými školami při výchově a vzdělávání a zabývá se celoživotním vzděláváním podnikatelů.
  • Vystavuje osvědčení - certifikáty o původu zboží, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním obchodě.
  • Vystavuje ATA karnety, umožňující zjednodušený oběh zboží v mezinárodním obchodě
  • Rozvíjí a spolupracuje s ostatními komorami v České republice i v zahraničí.
  • Podílí se na realizaci projektů
  • Poskytuje služby kontaktních míst veřejné správy - CZECHPOINT
  • Působnost a rozsah činností je upravena Zákonem č.301/1992 Sb., Statutem, Jednacím a Volebním řádem a ostatními vnitřními předpisy komory.

Další informace na http://www.ohkjablonec.cz

Prezentace projetové činnosti: Jablonec nad Nisou

Oskar Mužíček, Ing.

Manažer projektu
tel: +420 483 346 000
mobil: +420 721 114 344
muzicek@ohkjablonec.cz

Kateřina Foglová, Ing.

Administrátor projektu
tel: +420 483 346 000
mobil: +420 724 613 025
foglova@ohkjablonec.cz