Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5)/potvrzení o registraci plátce DPH

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

potvrzeni o registraci platce DPH PL-1

Opis dokumentu:

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5)

Każdy przedsiębiorca obowiązany jest do zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Rejestracji dokonuje się przy zgłoszeniu do CEIDG/KRS. Podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązani są do rejestracji we właściwym Urzędzie Skarbowym (formularz VAT-R)  i otrzymują zaświadczenie o rejestracji VAT-5.

Popis dokumentu:

Potvrzení o registraci subjektu jako plátce DPH (VAT-5)

Každý podnikatel je povinen se registrovat v Centrálním rejstříku subjektů – celostátní evidenci poplatníků /Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników/. Registrace probíhá při přihlášení do živnostenského (CEIDG), resp. obchodního (KRS) rejstříku. Poplatníci DPH mají povinnost se registrovat na příslušném Finančním úřadě /Urząd Skarbowy/ (formulář VAT-R) a následně obdrží potvrzení o registraci VAT-5.