Online seminář - Seminarium internetowe 23.06.2022
by Kateřina Foglová

Rozdíl mezi e-commerce v Česku a Polsku z pohledu online marketingu a e-shopu/Różnica między e-commerce w Czechach i Polsce w zakresie online marketingu i e-shopu

Připravila KHK KHK pro české a polské podnikatele a zájemce o přeshraniční spolupráci.

KHK KHK przygotowala dla czeskich i polskich przedsiębiorców oraz zainteresowanych współpracą transgraniczną. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie.

Pozvánka

Zaproszenie

Pozvánka na seminář/Zaproszenie na seminarium TRENDY ONLINE MARKETINGU
by Kateřina Foglová

Seminář/webinář OHK povede vynikající lektor, specialista na internetový marketing, Vít Reisiegel.

Kdy: ve čtvrtek 24.2.2022 od 9-13

Kde: prezenčně na OHK v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9, 1. patro Eurocentra i online (odkaz k připojení budeme posílat přihlášeným zájemcům v týdnu před konáním školení)

Pro koho: pro ty, kteří se nebojí vstoupit a zdokonalovat se v prezentaci v online prostoru

Proč: protože každý marketing může být ještě lepší

Číst více
OBRAZEM ● 28. ročník Polsko-německo-českého podnikatelského kooperačního fóra
by Kateřina Foglová
Včera, 4.11.2021, se ve Sklářské Porebě uskutečnil již 28. ročník Polsko-německo-českého podnikatelského kooperačního fóra, které je ve znamení B2B ● setkávání ● prezentace nabídek ● výměny zkušeností ● navazování přímých obchodních kontaktů a odborných přednášek.
Číst více
Pravidelné aktuální informace o omezeních souvisejících s pandemií
by Kateřina Foglová
"Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí"/ "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim"
by Kateřina Foglová

31.8.2021_Cílem projektu je vytvořit místa rychlé informace u každého z partnerů jako reakci na dynamicky se měnící situaci v CZ-PL příhraničí. Tato struktura umožní rozvíjet přeshraniční kontakty a řešit problémy v příhraničí. Úkolem bude: informovat, monitorovat a publikovat přehledné aktuální informace o podnikatelském prostředí i omezení pracovní mobility na základě opatření vlád. Rozvojový impuls po pandemii.

Celem jest stworzenie punktów szybkiej informacji u każdego z partnerów jako reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację na pograniczu CZ-PL. Struktura ta pozwoli na rozwój transgranicznych kontaktów i rozwiązanie problemów na pograniczu. Zadaniem będzie: informowanie, monitorowanie i publikacja przejrzystych aktualnych informacji o środowisku biznesowym, jak i ograniczeniach w zakresie mobilności pracowniczej na bazie środków podejmowanych przez rządy. Nadanie kierunku/impulsu po pandemii.

Číst více
Letní a baboletní akce a festivaly 2021_pozvánky pro vystavovatele
by Kateřina Foglová

Vážení výrobci a řemeslníci,

termíny nejbližších akcí, které se nám, pevně věříme, podaří díky rozvolnění uspořádat, jsou:

sobota 14. srpna 2021Festival chutí příhraničí – Jelení Hora – pro výrobce českých potravin a nápojů i místní pěstitele. Bohatý doprovodný program. PozvánkaPřihláškaPravidla pro vystavovatele • Mapa

Číst více
ZA ŘEMESLEM - exkurze za poznáním
by Kateřina Foglová

Virtuální turistická trasa procházející polsko-českým příhraničím, která propojuje místa výroby regionálních potravinářských výrobků a originálních tradičních výrobců.

Exkurze za poznáním do provozů firem a dílen mistrů řemeslníků jsou dočasně zakázané. Nic nám ale nebrání nahlédnout do těchto inspirativních míst prostřednictvím fotografií. S trochou štěstí máme naději, že se do těchto míst znovu brzy vrátí nadšené pohledy zvídavých návštěvníků. Třeba to budete právě Vy. Vítejte v česko-polském příhraničí, krajině, kde prostřednictvím místních obyvatel ožívá fantazie, zručnost a řemeslné mistrovství.

Číst více