Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS/výpis z rejstříku podnikatelů

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

vypis z rejstriku podnikatelu PL-1

Opis dokumentu:

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS

Informacje o jednostkach wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym udostępniane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Centralną Informację KRS (https://ems.ms.gov.pl). Dokumenty będące podstawą wpisów (np. umowa spółki, sprawozdania finansowe, uchwały o powołaniu członków organów, wzory podpisów członków zarządu) udostępniane są do wglądu, z możliwością sporządzania kopii, w tym fotograficznych, w czytelniach akt sądów rejestrowych.

Popis dokumentu:

Informace odpovídající aktuálnímu výpisu z rejstříku podnikatelů KRS

Informace o subjektech zapsaných v Národním soudním rejstříku /Krajowy Rejestr Sądowy, KRS/ jsou zpřístupňovány Ministerstvem spravedlnosti – Centrální informace KRS /Ministerstwo Sprawiedliwości – Centralna Informacja KRS/ (https://ems.ms.gov.pl). Dokumenty, které jsou základem zápisu (např. společenská smlouva, účetní uzávěrka, usnesení o jmenování, resp. zvolení členů orgánů, vzory podpisů členů představenstva) jsou zpřístupňovány k nahlédnutí, včetně možnosti pořizování kopií a to i fotografických, v čítárnách spisů registračních soudů.