Katalog CZ/PL firem zabývajících se obnovitelnou energií

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy jako součást projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“ - pracovní skupina pro hospodářský rozvoj a obnovitelnou energii, připravuje společný průmyslový oborový katalog.

Zážitkový press trip pro české a polské novináře v Krkonoších/ Wyprawa prasowa dla czeskich i polskich dziennikarzów w Karkonoszach

Szanowni prowadzący ośrodki turystyczne w Polsce,
bardzo Państwu dziękujemy za włączenie się do wycieczki prasowej, którą w ramach czesko- polskiego projektu organizuje Karkonosze –Związek Miast i Gmin dla czeskich dziennikarzy do polskich Karkonoszy. Press trip jest organizowany w ramach projektu „ Sieć rozwoju gospodarczego w czesko-polskim pograniczu“.

Diskusní fórum v oblasti marketingu na téma „Odliš se v cestovním ruchu“

Diskusní fórum v oblasti marketingu na téma „Odliš se v cestovním ruchu“ v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ CZ.11.4.120/0.0./0.0/15_006/0000071“ realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 – 31.12.2018)