Izba Gospodarcza "Śląsk

Hospodářská komora "Śląsk" působí ve městě Opole již od roku 1993.