Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)/žádost o zápis do CEIDG

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

zadost o zapis do CEIDG PL-01

Opis dokumentu:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Formularz składany jest przez osoby fizyczne przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz w przypadku zmian podlegających zgłoszeniu danych. Wypełniany jest w formie pisemnej lub elektronicznie (https://prod.ceidg.gov.pl).

Popis dokumentu:

Žádost o zápis do Centrální živnostenské evidence a informace (CEIDG-1)

Formulář předkládají fyzické osoby před zahájením živnostenské činnosti a v případě změn údajů, které je nutno ohlásit. Vyplňuje se písemně nebo elektronicky (https://prod.ceidg.gov.pl). 
.