Umowa pożyczki/smlouva o půjčce

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

smlouva o pujcce PL-1
UMOWA POŻYCZKI Smlouva o pujcce-1

Opis dokumentu:

Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zasady realizacji tych umów regulują przepisy Art. 720-724 UKC. 

Popis dokumentu:

Smlouva o půjčce

Smlouvou o půjčce se poskytovatel půjčky zavazuje předat do vlastnictví příjemce určité množství peněz nebo věcí definovaných pouze z hlediska druhu. Příjemce se zavazuje vrátit stejné množství peněz nebo stejné množství věcí stejného druhu a stejné kvality poskytovateli. Pravidla realizace těchto smluv upravují ustanovení čl. 720-724 Občanského zákoníku (UKC).