Rachunek/účet

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

ucet PL-1

Opis dokumentu:

Rachunek

Do wystawiania rachunków zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Zasady wystawiania rachunków określają przepisy Art. 87-88 UOP oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.sierpnia 2005 roku w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (DU Nr 165, poz. 1373; ostatnia zmiana: DU z 2011 r. Nr 40, poz.204).

Popis dokumentu:

Účet

Vystavovat tzv. "účty" /tj. faktury neplátců DPH/ musí podnikatelé, kteří nejsou registrováni jako plátci DPH. Pravidla vystavování těchto dokladů upravují ustanovení čl. 87-88 Zákona o správě daní a poplatků /UOP/ a Vyhláška ministra financí ze dne 22. srpna 2005 o napočítávání úroků z prodlení a prolongačního poplatku a také o rozsahu informací, které musí být obsažené v účtech (Sbírka zákonů č. 165, položka 1373; poslední změna: Sbírka zákonů z roku 2011 č. 40, položka 204).