Faktura na sprzedaż zwolnioną od podatku VAT/daňový doklad potvrzující prodej osvobozený od DPH

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

faktura bez DPH PL-1

Opis dokumentu:

Faktura uproszczona na sprzedaż zwolnioną od podatku VAT

W przypadku sprzedaży zwolnionej od podatku VAT zakres informacji zawartej w fakturze jest ograniczony w stosunku do zasad ogólnych. Jest on określony przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (DU poz. 1485).

Popis dokumentu:

Daňový doklad zjednodušený potvrzující prodej osvobozený od DPH

V případě prodeje osvobozeného od daně z přidané hodnoty jsou informace obsažené na faktuře omezeny oproti všeobecným zásadám. Tento doklad upravuje Vyhláška ministra financí ze dne 3. prosince 2013 o vystavování faktur (Sbírka zákonů položka 1485).