Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Sudetská průmyslová a obchodní komora (SIPH) ve Świdnici existuje již od roku 1993. Působí na území Dolnoslezského vojvodství. Hlavním cílem, který určuje směr veškeré činnosti naší komory, je realizace řady aktivit na podporu rozvoje podnikání a růstu konkurenceschopnosti podniků v regionu.

Jako orgán hospodářské samosprávy svídnického regionu sdružujeme především mikropodniky a malé a střední podniky, kromě několika výjimek v podobě velkých podniků, které jsou vizitkou našeho regionu.
Při realizaci aktivit daných stanovami ve prospěch rozvoje podnikání spolupracuje komora s hospodářskými organizacemi a institucemi a orgány územní samosprávy.

Rozsah aktivit Sudetské průmyslové a obchodní komory (SIPH):

 • vystavování certifikátů k elektronickým podpisům,
 • propojování podnikatelských subjektů,
 • budování databází podnikatelů z jednotlivých oborů,
 • pořizování obchodních zpráv o tuzemských a zahraničních firmách,
 • ověřování obchodních dokumentů,
 • informace o dotačních programech k podpoře podnikání,
 • poradenství při vypracování žádostí pro firmy ucházející se o prostředky z EU,
 • pořádání zájezdů na tuzemské i zahraniční veletrhy,
 • pořádání školení, seminářů, konferencí, prezentací firem,
 • pořádání obchodních cest v tuzemsku i zahraničí.
 1. Setkání v Bileścinie/ Spotkania w Bileścinie.

Protok ze spotkania grupy roboczej - 3105-01062017 .doc

IMG2131
IMG2134
IMG2140

Další informace na www.siph.pl

Paweł Ułaszewski

Administrator projektu
tel: +48 748 535 009
mobil: +48 607 559 660
ulaszewski@interia.pl