Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/spol. sml. s.r.o.

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

spol. sml. s.r.o. PL-1
 

Opis dokumentu:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka ta posiada osobowość prawną po wpisaniu do KRS. Wspólnicy, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zasady funkcjonowania tych spółek regulują przepisy Art. 151-300 UKSH. 

Popis dokumentu:

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným /spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ může založit jedna nebo více osob za každým legislativně povoleným účelem, pokud zákon nestanoví jinak. Tato společnost s okamžikem zápisu do Národního soudního rejstříku /KRS/ nabývá právní subjektivitu. Společníci, s výjimkou zvláštních situací, neodpovídají za závazky společnosti. Pravidla působnosti těchto společností upravují ustanovení čl. 151-300 Obchodního zákoníku /UKSH./