Online seminář - Seminarium internetowe 23.06.2022

Rozdíl mezi e-commerce v Česku a Polsku z pohledu online marketingu a e-shopu/Różnica między e-commerce w Czechach i Polsce w zakresie online marketingu i e-shopu

Připravila KHK KHK pro české a polské podnikatele a zájemce o přeshraniční spolupráci.

KHK KHK przygotowala dla czeskich i polskich przedsiębiorców oraz zainteresowanych współpracą transgraniczną. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie.

Pozvánka

Zaproszenie