Nová příručka pro malé podniky: Právní podmínky přeshraničního prodeje a služeb

OHK v Jablonci nad Nisou společně s KARR připravili příručku pro malé podniky: "Právní podmínky přeshraničního prodeje a služeb". Příručka zahrnuje otázky týkající se polsko-českých legislativních předpisů, celních a daňových předpisů týkajících se účasti na přeshraničních výstavách, veletrzích, prezentacích a podobných akcích.
Příručka pro malé podniky je novinkou v česko-polském pohraničí. Věříme, že pomůže nejen podnikatelům, výrobcům a řemeslníkům, kteří se chtějí účastnit přeshraničních akcí, ale také institucím, které takovéto akce organizují.

Právní podmínky přeshraničního prodeje a služeb v České republice/ Warunki prawne dla transgranicznej sprzedaży i usług w Republice Czeskiej

Právní podmínky přeshraničního prodeje a služeb

Uwarunkowania prawne transgranicznej sprzedaży produktów i usług

--

Právní podmínky přeshraničního prodeje a služeb v Polsku/ Warunki prawne dla transgranicznej sprzedaży i usług w Polsce