25.11.2020 CZ-PL-DE fórum SE USKUTEČNÍ

Vážené dámy a pánové, přinášíme nové informace k formě konání CZ-PL-DE kooperačního fóra firem. Konference i jednotlivé schůzky se vzhledem k pandemické situaci přesouvají do online prostoru.

S cílem ochrany zdraví účastníků a z důvodu opatření souvisejících s pandemií se 27. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum uskuteční formou on-line.

Seminář – bude zveřejněn formou webináře na platformě myownconference.

Termín akce se nemění: 25. 11. 2020. Vysílání začne v 9:00 hod.

Program: ke stažení.

Organizační informace:

  • 23. 11. 2020 - registrovaní účastníci obdrží odkaz na platformu, kde bude zajištěno vysílání on-line.
  • 25. 11. 2020 od 9:00 hod. on-line vysílání.

Informace pro účastníky registrované jako „Firma”

Kooperační burza – na základě dostupného seznamu firem, včetně popisů, bude umožněn výběr partnerů v systému.

Na základě Vašich přihlášek bude vydán katalog firem v elektronické podobě. Díky katalogu a individuálnímu harmonogramu schůzek ze systému budete mít možnost kontaktovat firmy ve vlastní režii.

  • 13. 11. 2020 se po přihlášení k účtu objeví záložka VAŠE SCHŮZKY. Bude tam k dispozici seznam Firem včetně popisů.
  • Do 20. 11. 2020 budete mít čas vybrat si partnery k jednáním.
  • 25. 11. 2020 obdržíte katalog firem a individuální harmonogram schůzek. Harmonogram si budete moci stáhnout i ze svého účtu.

Fórum je realizováno v rámci projektu "DigiNetPolSax – Digitalizace pro společný hospodářský prostor”, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG Polsko-Sasko 2014-2020.