Výstavy regionálních výrobků 6.8., 28.8. - aktuální informace

Letní akce pro regionální firmy, výrobce a řemeslníky/ Letnie imprezy dla regionalnych firm, producentów i rzemieślników

Plakát Festival chutí 6.8.2022 Jelení Hora

 

dne 6. srpna 2022 v prostorách při obchodním centru Galeria Sudecka, ulice Aleja Jana Pawla II 51
v Jelení Hoře (Jelenia Góra), Polsko
PRO VYSTAVOVATELE
K účasti na akci zveme regionální výrobce uzenin, sýrů, chleba a pečiva, zavařenin, medu, piva, 
dalších potravinářských výrobků a další řemeslníky.
Během festivalu budou probíhat vzdělávací a gastronomické ukázky, vaření polských a českých jídel v 
obřím pekáči a na pánvi. Připraveny budou pivovarnické dílny, umělecká vystoupení, mnoho atrakcí a 
soutěží.
Pořadatel zajistí:
• bezplatnou obchodní a výstavní plochu s možností propagačního prodeje a ochutnávek,
• propagaci akce v regionálních médiích. Výstavu doprovodí také hudební a umělecká vystoupení, kvízy pro veřejnost, řemeslné dílny a animace pro děti.
Na účastnících akce je, aby si stánek vhodně a vkusně zařídili a vybavili, a také provozovali v 
určených hodinách. Úprava stánku musí ladit s povahou výstavy.
Pokud vystavovatel v přihlášce uvedl, že potřebuje elektřinu, obdrží elektrickou přípojku, ale je na
něm, aby měl k dispozici prodlužovací kabely, zástrčky apod. vhodné délky.

Čeští vystavovatelé regionálních alkoholických výrobků jsou povinni zaplatit a získat povolení k 
prodeji alkoholu. Povolení je třeba získat na Městském úřadě Města Jelenia Góra: WYDZIAŁ SPRAW
SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Stefana Okrzei 10, kancelář č.
003, tel. +48 75 754 98 71. Povolení musí být předloženo pořadateli nejpozději do dne 6. 8. 2022.
Bez tohoto povolení nelze výrobky prodávat.

Polsko-český festival chutí se koná dne 6. srpna 2022 v časovém rozmezí:
• MONTÁŽ stánku je možná dne 6.8. 2022 od 08:30 do 10:00 hodin
• Expozice stánku proběhne dne 6. 8. 2022 od 10:00 do 20.00 hodin
• Povinná DEMONTÁŽ stánku proběhne dne 6. 8. 2022 od 20:00 hodin.
Vystavovatel prohlašuje, že dne 6. srpna 2022 bude nepřetržitě provozovat činnost od 10:00 do 20:00
hodin.

ÚČAST NA VÝSTAVĚ JE ZDARMA!
Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte potvrzení o registraci.
Kontakt: Kancelář |+48 75 75 27 523; karin.pastuszka@karr.pl

Plakát Vyrobeno pod Sněžkou 28.8.2022 Jelení Hora

20. Výstava regionálních výrobků Vyrobeno pod Sněžkou
Termín konání akce: 28. srpna 2022
Místo konání akce: náměstí náměstí vedle Galerie Sudety, Jan Pavel II 51 v Jelení Hoře, Polsko
Komu je akce určená?
Zveme všechny, kteří si cení originality, zdraví a tradice. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a zakoupit regionální výrobky, ochutnat a zakoupit místní speciality a poslechnout si živou hudbu.
Zveme výrobce z Polska a České republiky, kteří produkují regionální potraviny a originální řemeslné
výrobky, aby prezentovali své výrobky: medy, sýry, uzeniny, zavařeniny, další rostlinné pochoutky, bylinkové likéry a oleje, dále svíčky, mýdla, ekologické kosmetické přípravky a v neposlední řadě keramiku, bižuterii a šperk. Již tradičně budou během akce předány ceny Krkonošského jelínka ve dvou kategoriích: za Krkonošský potravinářský výrobek a Nejzajímavější regionální výrobek.
Výstavu doprovodí také hudební produkce a taneční ukázky, mj. proběhne kurz hry na africké bubny,
dále se uskuteční kvízy pro veřejnost, řemeslné dílny (ekologické kosmetické přípravky, vyplétání
z proutí, bižuterní dílny, regionální suvenýry) a animace pro děti.
v Jelení Hoře (Jelenia Góra), Polsko
PRO VYSTAVOVATELE
Rádi bychom pozvali všechny, kteří vyrábějí/vytvářejí mistrně připravené pochutiny a výtvarná díla, aby se zúčastnili 20. Výstavy regionálních výrobků Vyrobeno pod Sněžkou.
Během výstavy proběhne soutěž pro přihlášené vystavovatele o Krkonošský potravinářský výrobek a 
Nejzajímavější regionální výrobek. Vyvrcholením je slavnostní předání sošek Krkonošských jelínků.
Přihlaste se do soutěže a vyhrajte Krkonošského jelínka!
Pořadatel zajistí:
• bezplatnou obchodní a výstavní plochu s možností propagačního prodeje a ochutnávek,
• propagaci akce v regionálních médiích.
Na účastnících akce je, aby si stánek vhodně a vkusně zařídili a vybavili, a také provozovali v určených
hodinách. Úprava stánku musí ladit s povahou výstavy.
ÚČAST NA VÝSTAVĚ JE ZDARMA!
Online registrace probíhá na adrese: https://forumsystem.eu/konferencja/49
Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři obdržíte potvrzení o registraci.
Kontakt:
Kancelář KARR|, +48 75 75 27 513
wyprodukowanopodsniezka@karr.pl; biuro@karr.p

Akce se konají v rámci projektu:

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: "Blíže k tradicím, blíže k sobě" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: „Bliżej tradycji, bliżej siebie”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.