Odvětvový katalog pracovní skupiny pro hospodářský rozvoj a obnovitelné zdroje energie v česko-polském příhraničí/ Katalog branżowy grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim

Odvětvový katalog pracovní skupiny pro hospodářský rozvoj a obnovitelné zdroje energie v česko-polském příhraničí/ Katalog branżowy grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim

  •  k dispozici na CD u jednotlivých partnerů/ dostępne na CD w biurach partnerów projektu
Číst více
webinář/webinarium 29.6.2023 10-12

29.6.2023 proběhne v rámci projektu "Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí" online seminář - „Polsko jako země pracovní migrace“.

29.06.2023r. w ramach projektu: „ Stworzenie punktów szybkiej informacji na polsko-czeskim pograniczu” - webinarium „Polska jako kraj migracji pracowniczej”.

Číst více