Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

Představujeme nový projekt/ Przedstawiamy nowy projekt

Cílem projektu je vytvořit virtuální turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude propojovat místa výroby regionálních potravinářských výrobků, originálních tradičních výrobců, kteří provádějí prezentace svého řemesla a umožňují turistům nahlédnout do zákulisí výroby, aby se mohli seznámit s regionem prostřednictvím zážitků. Trasa je celosezónní produkt pro širokou cílovou skupinu, který obohacuje turistickou nabídku regionu.

Projekt ma na celu utworzenie wirtualnego szlaku turystycznego przebiegającego przez pogranicze polsko-czeskie i łączącego miejsca produkcji regionalnych produktów spożywczych, oryginalnych tradycyjnych producentów, którzy prowadzą prezentacje swojego rzemiosła, umożliwiając turystom zajrzenie za kulisy produkcji, dzięki czemu mogą oni poznać region poprzez doznania. Szlak jest całosezonowym produktem dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaca ofertę turystyczną regionu.

Aktivity projektu ukáží návštěvníkům podporované oblasti alternativní místa a turistické cíle s důrazem na zážitkovou turistiku a tradiční regionální řemesla. Podpoří návštěvnost nových, méně frekventovaných míst, uleví přeplněným destinacím a obohatí turistickou nabídku regionu. Důraz je kladen na ochranu přírody návštěvníky přeplněných lokalit, představení doposud nepoznaných oblastí a nových zážitků založených na místní tradici.

Projekt je realizován od 01.03.2019 do 28.02.2021.

Partneři projektu:

Krkonošská agentura pro regionální rozvoj, a.s.
58-500 Jelení Hora, Ul. 1 Maja 27
vedoucí partner projektu odpovědný za koordinaci a řízení

• pořádání výstav regionálních produktů
• propagační činnost, inzerce v tisku, inzerce v televizi
• propagace formou reklamních předmětů
• mapa virtuální stezky ve spolupráci s partnery projektu
www.karr.pl

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9
partner projektu

• pořádání výstav regionálních produktů
• pořádání odborných seminářů
• organizování studijních cest do provozů firem
• propagace formou nástěnných kalendářů a reklamních předmětů z regionální produkce
www.ohkjablonec.cz

Krkonoše - svazek měst a obcí
543 01 Vrchlabí, Zámek 1
partner projektu

• semináře pro průvodce a pracovníky v cestovním ruchu včetně workshopů
• studijní cesty
• účast na veletrzích cestovního ruchu ve Wroclavi, Hradci Králové, Štětíně a Plzni
• propagace formou reklamních předmětů
www.rozvoj.krkonose.eu

STEZKY:

  1. Sklářské a bižuterní firmy
  2. Tradiční řemesla (vč. keramiky)
  3. Výroba potravin a nápojů
  4. Technické památky
  5. Kultura, sport, zdraví (vč. lázní)

PŘIHLÁŠKA (stezky 1.-3.) + Podmínky účasti v projektu (Liberecký kraj)

PŘIHLÁŠKA (stezky 4.-5.) + Podmínky účasti v projektu (Liberecký kraj)

PŘIHLÁŠKA (stezky 1.-5.) + Podmínky účasti v projektu (Krkonoše)

K projektu bude vydán nástěnný kalendář tradičních firem/řemeslníků pro rok 2020 a 2021. Pokud máte krásné fotografie z výroby, neváhejte nám je zaslat. Fotografie můžete zasílat do 20. 10. 2019/ resp. do 30. 08. 2020 na adresu info@ohkjablonec.cz. Vzhledem k velikosti fotografií doporučujeme použít některou z úschoven.

--

Nabór atrakcji do szlaku tradycji i produkcji regionalnej:

  • REGULAMIN udziału w projekcie „Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”
  • Karta zgłoszeniowa:
  1. Karta zgłoszeniowa firmy: szklarsko-biżuteryjne, tradycyjne rzemiosło (w tym ceramika), produkcja artykułów spożywczych i napojów
  2. Karta zgłoszeniowa firmy:  zabytki techniki, kultura, sport, i zdrowie ( w tym uzdrowiska)

Projekt otrzyma kalendarz ścienny z tradycyjnymi firmami/rzemieślnikami na 2020 i 2021 r. Jeśli macie piękne zdjęcia produkcyjne, prosimy o przesłanie ich. Zdjęcia można wysyłać odpowiednio do 20 października 2019 r. do 30. 08. 2020 pocztą: info@ohkjablonec.cz.  Ze względu na rozmiar zdjęć zalecamy skorzystanie z jednego ze skarbców.

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Projekt "Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"  CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.