Situace na polsko-české hranici, stav k 03.05.2020

Přinášíme vám informace k aktuálnímu stavu pro pohyb přes polsko-českou hranici.
 
Polská strana od 4.5.2020 00:00 hodin zrušila omezení pro pohyb přes hranici. 
 
Česká strana od 1.5.2020 00:00 změnila podmínky pro osoby přejíždějící přes hranice:
 
podrobné informace Ministerstva vnitra:
 
Skupina B) Přeshraniční pracovníci, děti, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Německem, Rakouskem, Polskem nebo Slovenskem
 
Nově do této kategorie spadají též i děti, žáci a studenti jezdící do mateřské, základní, střední nebo vysoké školy v sousedním státě - viz informace samostatném informativním materiálu.
Pro přeshraniční pracovníky v této kategorii:
Neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se 14 denní povinné nařízené karanténě, POKUD:
·         při prvním vstupu na území ČR předloží potvrzení o absolvování PCR testu,
·      při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího potvrzení o absolvování PCR testu, předloží nové potvrzení o absolvování PCR, které není starší 4 dny a které je provedeno na vlastní náklady.
 
PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici
Tzn. platí povinnost nechat se pravidelně testovat testem PCR (výtěrový test) - nejde o tzv. RAPID test, a předkládat o této skutečnosti aktuální potvrzení (vzor na webu MV).
Pro osoby, které nepodstoupí povinnou nařízenou karanténu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.
Tyto osoby mohou vyjet i nad 100 km od státní hranice. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody (otevřeny od 5:00 do 23:00). Pokud osoba necestuje v režimu "přeshraniční pracovník", nemůže využít pendlerské hraniční přechody.
Dokumenty ke vstupu:
·         potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání (vzor na webu MV),
 
Situaci na polsko-české hranici soustavně sledujeme a o případných ověřených změnách vás budeme neprodleně informovat.
 
 
Za informace děkujeme kolegovi Františku Molíkovi, řediteli oblasti Náchod KHK KHK