Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou

V pátek 6. dubna 2017 se od 9:00 v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vrchlabí uskutečnilo jednání v rámci Dne spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřeného na další rozvoj krkonošského regionu po obou stranách hranice.

Akce byla uskutečněna v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Účastníci se dozvěděli novinky z oblasti

- projektu "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše",

- aktualizace Akčního plánu 2017-2018,

- Akčního plánu na období 2019-2020,

- projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí",

- konference "SMART Krkonoše".

Mezi další projednávané záležitosti patřily aktuální informace o cyklodopravě a cykloturistice či diskuse nad aktuálními záležitostmi (mobilita pracovních sil, jak zajistit trvale udržitelný stav pracovních sil, průmysl 4.0, budoucnost horských středisek, povinné lyžařské kurzy, provázanosti Strategie rozvoje cestovního ruchu a strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoš).

Kompletní zápis z akce naleznete v příloze.

Vstup do fotogalerie

Informace o projektu, další akce v rámci projektu

Přílohy aktuality