Setkání pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Ve dnech 20. - 21.03.2018 proběhlo setkání pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Program setkání:

1) Zahájení Setkání pracovní skupiny zaměřené na regionální rozvoj a cestovní ruch v Hotelu Labuť ve Vrchlabí, tak aby všichni účastníci našli místo společného jednání. Přivítání, upřesnění harmonogramu setkání a společný odjezd do firmy Rautis, a.s. v Poniklé. Seznámení s historií výroby foukaných perlí a vánočních ozdob včetně představení výrobních postupů. V závěru proběhla beseda s majitelem firmy Markem Kulhavým a každý účastník si vyrobil jednu vánoční ozdobu. 

2) V penzionu Anna v Rokytnici nad Jizerou proběhlo jednání pracovní skupiny. Během porady projektového týmu se řešila celá řada témat: 

- Připravovaný nábytkářský katalog (Hospodářská komora Opole). Partneři se dohodli, že zašlou do připravovaného katalogu každý minimálně 3-4 firmy, které se zabývají zpracováním dřeva k nábytkářským účelům, včetně fotografií.

- Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum Obnovitelná energie v cestovním ruchu a jiných ekonomických odvětvích 27.6.2018 v Jelení Hoře – projednání programu, přednášejících, organizace. Hlavní organizátor KARR, S.A.

- Nové projekty – informace Hospodářské komory v Opoli, která ve spolupráci s Olomouckým krajem připravuje projekt do uzavřené výzvy v rámci II prioritní osy programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

- Otevřená výzva v rámci prioritní osy II – program Interreg V–A Česká republika – Polsko, KARR, S.A nemůže být z administrativních důvodů vedoucím partnerem. Ne všichni partneři splňuji podmínky vyhlášeného programu.

- Problémy při vyúčtování 2 monitorovacího období – došlé připomínky jednotlivým partnerům.- Informace z monitorovacího výboru v rámci programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

- Elektronický podpis – projednávání technických záležitostí projektu.

- Projednání Dne spolupráce 06.04.2018 – Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše pod záštitou Svazku měst a obcí Krkonoše.

- Distribuce propagačních materiálů SMO Krkonoše partnerům.

- Ucelené informace o novinkách a rozvoji města Rokytnice nad Jizerou – místostarosta města Petr Kadavý.


3) Návštěva lyžařského areálu Spartak Rokytnice, a.s.- Ředitel sportovního areálu PaedDr. Vít Pražák seznámil přítomné o současném vybavení areálů, jeho přepravních kapacitách, délce sjezdových tratí a plánech do budoucnosti, s důrazem na nutnost umělého zasněžování a zvýšení přepravní kapacity s propojením jednotlivých středisek. Účastníci pracovní skupiny měli možnost vyzkoušet některá přepravní zařízení a seznámit se s vybavením areálu. 

4) Odpoledne pokračovalo jednání pracovní skupiny. Byly rozděleny důležité úkoly členům pracovní skupiny. Partneři potvrdili termíny akcí, které jsou plánovány v 3. a 4. monitorovacím období projektu a dohodli se, jakým způsobem budou dále šířit poznatky a informace mezi podnikatelské subjekty ve svém regionu.

Oficiální zápis ze setkání naleznete v příloze.

Vstup do fotogalerie

Informace o projektu, další akce v rámci projektu

Akce byla skvěle organizovaná s pozitivním dopadem na hospodářský rozvoj česko-polského příhraničí. Účastníci se dozvěděli mnoho důležitých poznatků, které budou šířit mezi podnikatelské subjekty po obou stranách hranice.