Skleněné Městečko Železný Brod 2017/ 16. - 17. září 2017

Zveme na 11. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je SKLÁŘSTVÍ Železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí.

Akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. Zvána je nejširší veřejnost.
Oficiální zahájení celé akce se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 10 hodin.

Pokud se chcete na akci prezentovat, přihlášky je možné zasílat na info@ohkjablonec.cz . Akce není určena jen pro výrobce skleněného zboží, ale vítány jsou i stánky prezentující další tradiční řemesla.

Zajištěno bude prodejní místo zdarma, preferujeme vlastní stánky.

Cena 11. ročníku Skleněného městečka

Město Železný Brod ve spolupráci s OHK v Jablonci nad Nisou vyhlašují soutěž, do které jsou automaticky zapojeny všechny sklářské firmy, které se prezentují na Skleněném městečku. V soutěži budou vyhlášeny dvě kategorie: „Nejlépe se prezentující firma očima diváků“ a „Cena OHK v Jablonci nad Nisou za podnikatelské úspěchy v uměleckém sklářství“.

Leták polsky

Přihláška polsky