Makroekonomické informace z Polska, Prosinec 16

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze přináší nejnovější vydání makroekonomických informací o Polsku.

Najdete zde aktuální vývoj hospodářské situace v Polsku (hrubý domácí produkt, průmyslová výroba, inflace, nezaměstnanost, průměrná mzda, úrokové sazby), údaje o obratu zahraničního obchodu a přílivu přímých zahraničních investic.

Aktuální vydání makroekonomických informací o Polsku je také dostupné na internetových stránkách oddělení na adrese www.czechrepublic.trade.gov.pl v sekci Ekonomické informace.