Pozvánka na seminář/Zaproszenie na seminarium TRENDY ONLINE MARKETINGU

Seminář/webinář OHK povede vynikající lektor, specialista na internetový marketing, Vít Reisiegel.

Kdy: ve čtvrtek 24.2.2022 od 9-13

Kde: prezenčně na OHK v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9, 1. patro Eurocentra i online (odkaz k připojení budeme posílat přihlášeným zájemcům v týdnu před konáním školení)

Pro koho: pro ty, kteří se nebojí vstoupit a zdokonalovat se v prezentaci v online prostoru

Proč: protože každý marketing může být ještě lepší

Ať již Vaše firma začíná, nebo tápete, jak dál, vždycky pomůže marketingová strategie. Webinář má pomoci jak Vám, kteří jste se marketingu doposud intenzivně nevěnovali, nebát se prezentovat sebe a svoje produkty, tak Vám, kteří se už v online prostoru pohybujete, ale rádi byste se dozvěděli, co je možné zlepšit. Seminář se ve své praktické části znovu zaměří na tipy a ukázky na konkrétních prezentacích účastníků - pokud chcete být aktivní součástí semináře, napište nám v přihlášce, že si přejete, aby si přednášející připravil náměty a doporučení pro optimalizaci Vaší prezentace a základní doporučení, kudy se ubírat dál.  

Přihlášky zasílejte na info@ohkjablonec.cz nebo si rezervujte místo telefonicky či osobně v kanceláři jablonecké OHK. 

Těšíme se na Vás 

--

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou/ M: +420 724 613 025

Pozvánka CZ

Pozvánka PL

--

Projekt "Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020.

Projekt "Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim" CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.