Polsko pokračuje v rozmrazování ekonomiky

Zdroj: www.businessinfo.cz Teritorium Polsko, 2020-06-04 CzechTrade

Kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem zavedla polská vláda v březnu přísná opatření s cílem zamezit šíření nemoci.Po měsíci a půl, kdy se onemocnění covid-19 dostalo v Polsku do fáze stabilizace, představil kabinet plán rozmrazení ekonomiky, který probíhá v etapách.

Od března v Polsku platil zákaz vycházení z domova z výjimkou nakupování v obchodě, v lékárně, cesty do práce, návštěvy u lékaře, péče o blízké a procházky se psem.

Vláda uzavřela všechny školky, základní střední a vysoké školy, divadla, opery, kina i restaurační zařízení. Restaurace mohly vydávat pouze jídlo s sebou. Nyní čeká Poláky uvolňování restrikcí, a to po etapách.

Od 4. května jsou v Polsku otevřena obchodní centra, hotely a fyzioterapie. To vše v omezeném režimu. Od středy 6. května jsou otevřeny také jesle a školky.

Firmy, které v březnu zavedly opatření spojená s epidemií – tedy práce z domova, omezení výroby, úplné uzavření podniku – se pomalu vrací k normálu.

https://storage.googleapis.com/businessinfo_cz/2020/05/9e4f10a1-poslko-koronavirus-grafika-etapy-uvolneni.jpg

Uzavřené podniky už obnovily nebo obnovují výrobu (Volkswagen v Poznani 27. 4. 2020, PSA v Gliwicích a Tychach – postupná obnova, BSH – výrobce bílé techniky 19. 4. 2020).

Uzavřené jsou statní hranice (překračovat je mohou mimo jiné: polští občané; cizinci, kteří jsou manželi nebo dětmi polských občanů; osoby, které mají trvalý pobyt na území polského státu nebo povolení na práci v Polsku). Hraniční kontrola se prodlužuje do 12. června.

Od 16. května byla zrušena povinná 14denní karanténa pro polské občany pracující v Evropské unii a Velké Británii.

Letecká a železniční mezinárodní osobní doprava je prozatím pozastavena.

Do odvolání platí zákaz nebo omezení v pořádání veřejných akcí a shromáždění. Od 16. dubna Polsko podobně jako Česká republika zavedlo povinnost nošení ochrany úst a nosu mimo bydliště.

Třetí etapa uvolňování epidemických restrikcí

Od pondělí 18. 5. 2020 začíná třetí fáze rozmrazovaní ekonomiky. Otevírají se tak restaurace, kavárny, kasína, sportovní haly, kadeřnictví a kosmetické salóny.

https://storage.googleapis.com/businessinfo_cz/2020/05/75ab55b7-na-jedno-pl-korona-3f.jpg

Zdroj: Kancelář premiéra, Twitter

V restauracích se může nacházet jeden host na každé čtyři metry čtvereční, vzdálenost mezi stoly musí být minimálně 2 metry. Po každém zákazníkovi proběhne dezinfekce stolu. Personál restaurací musí nosit roušky a rukavice. Hosté, kteří sedí spolu u stolu, si mohou roušky sundat.

V kadeřnických salónech se mohou nacházet pouze obsluhování klienti. Minimální vzdálenost mezi stanovišti je 1,5 metru. Otevírají se také sportovní haly, kde však platí omezení počtů podle velikosti objektu. Posilovny, sauny a bazény budou otevřeny, jakmile bude spuštěna čtvrtá etapa uvolňování.

Protikrizový štít pro zmírnění ekonomických dopadů koronaviru

Pakety zvané „Protikrizový štít“ byly v Polsku zavedené ve dvou fázích. První „Štít 1.0“ dne 31. března a další „Štít 2.0“ 18. dubna. Další finanční podpora zvaná „Finanční štít“ byla spuštěna koncem dubna. Všechny formy pomoci státu cílí hlavně na mikrofirmy a malé a střední podniky.

V první fázi polská vláda uvolnila přibližně 10 % HDP na pomoc podnikatelům a podporu ekonomiky. Záchranný „protikrizový štít“ se skládal z pěti pilířů – bezpečnosti zaměstnanců, finanční podpory firmám, ochrany zdraví, posílení finančního systému a programu veřejných investic. Celková hodnota státní pomoci činila 212 miliard PLN.

Protikrizový štít 1.0

Pomoc v oblasti daní

Podnikatelé, kteří mají problém s uhrazením daňových závazků během epidemie covid-19, mohou využít daňových úlev a podat žádost o odklad, rozložení na splátky nebo jejich zrušení. Termín pro roční daňové přiznání CIT-8 (daň z příjmu právnických osob) byl prodloužen do 31. května 2020.

Odklad zálohových plateb CIT za březen až květen

CIT je daň z příjmů právnických osob. Do 1. června byla odložena daňová povinnost plátců platit zálohy z příjmu za březen a duben z titulu výplat pracovněprávních vztahů (pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou, dohoda o provedení práce, smlouva o dílo a další.)

Také lhůta pro platbu daně z příjmů nemovitostí za měsíce březen až květen byla odložena do 20. července 2020 za předpokladu, že plátce utrpěl ztrátu v souvislosti s covid-19.

Odklad zálohových plateb za daň z příjmu fyzických osob u mezd

Odložit zálohy mohou plátci u výplat za měsíc březen a duben 2020 do 1. června. Živnostník nebo firma, která zaměstnává maximálně 9 lidí, může využít také osvobození od příspěvků na zdravotní a sociální pojištění po dobu 3 měsíců (od 1. března do 31. května).

Daň z nemovitostí

Obce mají dále možnost osvobodit určitou skupinu poplatníků od daně z nemovitosti a prodloužit splatnost daně za duben a červen do 30. září 2020. O osvobození rozhodují rady obce a týká se pouze těch firem, jejichž likvidita se zhoršila v důsledku krize způsobené pandemií.

Vyloučení „úlevy na zlé dluhy”

Vůči dlužníkovi nebudou použity restrikce, kdy za nezaplacenou pohledávku je nucen například navýšit si základ daně nebo snížit ztrátu. Díky tomu na něj nebude kladeno vyšší finanční zatížení. Věřitel nebude na svých právech nikterak omezen.

Možnost vzdát se zjednodušených záloh

Daňoví poplatníci, kteří v roce 2020 zvolili zjednodušené zálohy na daň z příjmu, mohou z této formy placení daně rezignovat. Výše záloh se vypočítá na základě současných předpisů dle zdanění obecných předpisů.

Lhůta pro podání ročního daňového přiznání PIT byla prodloužena do 31. května 2020.

Daňové úlevy a opatření se týkají pouze těch podnikatelských subjektů, které prokazatelně utrpěli negativní ekonomické důsledky v důsledku covid-19.

Protikrizový štít dále zahrnuje mj.:

  • Odložení ohlašovací povinnosti do centrálního registru skutečných příjemců (CRBR) do 13. července 2020. Podnikatelé tak získají více času na ohlašovací povinnost.
  • Nová klasifikace sazeb daní byla přesunuta do 1. července 2020.
  • Přesunutí terminu o podání informace o cenách převodních do 30 září 2020.
  • Pozastavení uplatňování daně  z maloobchodu do 1. září 2021 (daň cílená na řetězce).
  • Výhody pro bojující s virem. Firmy si mohou odečíst dary ze základu daně. Možnost jednorázového odepsání dlouhodobého majetku získaného pro výrobu zboží související s bojem proti covid-19.
  • Pozastavení daňových auditů, kontrol na žádost plátce po dobu trvání epidemie.

Pracovní právo

V případě snížení obratu zapříčiněného virem může firma zažádat o dofinancování na mzdu pracovníka. Plat zaměstnance je spolufinancován ze státního fondu FGŚP ve výši 1 300 PLN hrubého na pracovníka (50 % minimální mzdy). Finanční podpora je možná pouze na ty zaměstnance, jejichž mzda byla v předchozím měsíci nižší než 300 % průměrného platu v předchozím kvartálu.

Zaměstnavatelé dostali také možnost zkrácení délky doby nepřetržitého odpočinku zaměstnance z 11 na 8 hodin. Zaměstnavatel může po konzultaci s odbory také prodloužit denní pracovní dobu na 12 hodin. Podnikatel může také zkrátit pracovní dobu zaměstnance až o 20 %, ale ne více než na polovinu úvazku.

Příplatky na příspěvek ZUS (OSSZ)

V případě poklesu ekonomického obratu z důvodu covid-19 mají zaměstnavatelé možnost získat náhradu části nákladů na odměny pro zaměstnance a příspěvek na sociální zabezpečení z těchto odměn.

Tyto náhrady mohou byt poskytnuté na období nepřesahující tři měsíce. Zaměstnavatel je povinen udržet stav zaměstnanců po dobu pobírání náhrady mezd plus po stejné období za jaké pobíral náhrady.

Výše uvedena řešení jsou aplikovaná také na podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami bez zaměstnanců.

Osvobození od příspěvku pro mikropodniky

Tyto náhrady mohou byt poskytnuté na období nepřesahující 3 měsíce. Zaměstnavatel je povinen udržet stav zaměstnanců po dobu pobírání náhrady mezd plus po stejné období za jaké pobíral náhrady.

Výše uvedena řešení jsou aplikovaná také na podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami bez zaměstnanců.

Firmy, které mají do devíti zaměstnanců, jsou osvobozené od příspěvku ZUZ po dobu 3 měsíců, to jest od 1. března 2020 do 31. května 2020. Výjimka se vztahuje na příspěvky pro podnikatele a osoby, které pro něj pracují. Jedna se o příspěvky na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, fond práce, fond solidarity, FGŚP, FEP.

Příspěvek na ošetřovné

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 8 let, dětí hendikepovaných do 18 let a dětí ze speciálních škol v případě prodloužení uzavření škol, školek a jeslí, nejdéle však 14 dni.

Změny rozvrhu pracovní doby

Zaměstnavatele dostali příležitost změnit systém nebo rozložení pracovní doby, jakož i schopnost objednávat práci přesčas v rozsahu a míře nezbytné pro zajištění chodu podniku.

Pomoc pro financování podniků

Půjčky pro mikropodniky

Pro malé firmy je předpokládaná pomoc v podobě půjčky ve výši do 5000 PLN na období šesti měsíců. Jedná se o jednorázovou platbu na pokrytí běžných nákladů podnikání. Půjčka je úročena 0,05% a doba splacení nesmí byt delší než 12 měsíců.

Pokud podnikatel nepropusti zaměstnance do tří měsíců od dne přidělení půjčky (počítá se počet zaměstnanců ke dni 29. 2. 2020) a nesníží jim pracovní dobu, může byt tato půjčka včetně úroků takovému podnikateli odpouštěna.

Odečet ztráty

Podnikatelé, kteří byli zasažení negativními důsledky covid-19, mohou využit práva na odpočet ztráty vzniklé v roce 2020. Podmínkou je minimálně 50% ztráty v příjmech v roce 2020 ve srovnání z rokem 2019. Tento odečet je jednorázový a nejvýše do 5 milionů PLN.

Prodloužení terminů některých splátek a poplatků, např. u poplatku za změnu pravá trvalého užívání pozemku za účelem bydlení na vlastnické právo, či možnost požádat o změnu podmínek smlouvy poskytnutých bankami pro MSP, atd.

Změny v zákoně o veřejných zakázkách

Zadavatel veřejných zakázek může po dohodě s dodavatelem změnit smlouvu v rámci veřejné zakázky, například v případě prokazatelného neplnění smlouvy z důvodu covid-19 se může vyloučit ze smlouvy povinnost splátek penálu za nedodržení plnění smlouvy.

Zákon o obchodních společnostech

V obchodním zákoníku se zavadí změny týkající se fungovaní společnosti, včetně pořádání zasedání a přijímaní usnesení orgány kapitálových společnosti prostřednictvím přímé dálkové komunikace.

Současně se zavadí řadu významných změn v dalších aktech, jejichž cílem je prodloužení lhůt pro splnění povinnosti společností a omezení odpovědností členů orgánů společnosti za výjimečných okolností způsobených pandemii covid-19.

Protikrizový štít 2.0

Vzhledem k prodlužujícímu se epidemiologickému stavu polský parlament přijal další nutná opatření a rozšířil tak Protikrizový štít o dalších 11 miliard PLN. Návrh byl schválen Sejmem a po úpravách navržených Senátem byl podepsán prezidentem.

Nejdůležitější body tohoto opatření:

  • Prodloužení osvobození od ZUS (OSSZ) pro podnikatele, kteří zaměstnávají od 10 do 49 zaměstnanců.
  • Prodloužení podpory pro podniky v rámci ustanovení o zastavení výroby (3 měsíce).
  • V případě povinné karantény obdrží zemědělci a členové domácnosti, kteří s nimi pracují, příspěvek ve výší 50 % minimální mzdy.
  • Ochrana před exekucemi.

Finanční štít Polského fondu rozvoje

Nově polská vláda rozhodla o další podpoře hospodářství. Finanční štít, který pravě spustila, je adresován 670 tis. polským podnikům a má celkovou hodnotu 100 miliard PLN.

Aktuální stav

K 18. květnu Polsko eviduje 18 529 nakažených. Nemoci podlehlo 925 lidí.

Slezské vojvodství se v posledních dnech stalo nejvíce zasaženým regionem v Polsku. Počet nemocných s covid-19 zde významně převýšil dosud vedoucí region mazověckého vojvodství (region kolem Varšavy). V pondělí 18. 5. Vojvodský úřad v Katowicích hlásil 5339 nakažených. V regionu zemřelo 178 osob. Za prudký nárůst onemocnění může šíření koronaviru v zdejších dolech.

Polský premiér Mateusz Morawiecky dementoval informace o izolaci uzavření Slezska.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko  

--       

POLSKO COVID-19 aktualizace k 03.06.2020.   

Ministerstvo zdravotnictví informuje o počtu nakažených – 24 687 osob, 1 115 osob zemřelo, 12 014 osob je vyléčených.

Nárůst za 24 hodin je 292 osob.

Zasięg koronawirusa COVID-19 aktualizacja 03.06.2020

Ministerstwo Zdrowia podało, że potwierdzono zakażenie koronawirusem u 24 687 osób, 1 115 pacjentów zmarło, 12 014 osób już wyleczono.

F. Molík, KHK KHK