Situace na polsko-české hranici, stav k 28.04.2020

Na základě mnoha dotazů upozorňuje Velvyslanectví ČR ve Varšavě a Velvyslanectví PR v Praze, na aktuální stav pro pohyb přes polsko-českou hranici. Je všeobecně známa situace, kdy přijíždějící do Česka předloží maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19, nebo musí jít na 14 dní do karantény.

V případě, kdy do Polska vjíždí osoba, na kterou se nevztahuje výjimka, musí jít na 14 dní do karantény. V bodu 21. polského dokumentu je uvedeno:

Przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), - překračují hranice za účelem zaměstnání na území sousedního státu nebo na území Polska (od 27.03.2020).

Nikde, v žádných dokumentech, není uvedena akceptace testů na COVID polskými úřady. V upozornění obou velvyslanectví je jasná povinnost, být po překročení hranice dva týdny v karanténě. Porušení karantény je v Polsku oceněno pokutou ve výši do 30 000 PLN = cca 180 000 CZK. Pobyt v karanténě je kontrolován policií a to i několikrát v průběhu dne.

Uvedené omezení na polské straně, v případě bodu 21. polského textu je platné do odvolání  - Obowiązuje do: odwołania.

Situaci na polsko-české hranici soustavně sledujeme a o případných ověřených změnách vás budeme neprodleně informovat.

Na změnách ve prospěch přeshraničních pracovníků, jakož i českých a německých firem, spolupracujeme s partnery z Dolního Slezska a Saska. https://www.eures-triregio.eu/startseite-211.html

František Molík, ředitel oblasti Náchod