Den spolupráce na téma „Hodnocení národních parků"

Dne 19.09.2017 se v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071“ uskutečnil Den spolupráce na téma „Hodnocení národních parků. Místem konání bylo Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ve městě Szklarska Poręba.

Projednávané téma odprezentoval RNDr. Jan Štursa, emeritní odborný pracovník Správy Krkonošského národního parku a koordinátor procesu Hodnocení národních parků. O doplnění jeho poznatků se postarali kolegové Mgr. Jan Dušek – Beleco Praha a Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. – Glopolis Praha. Překlad do polského jazyka zajistila Mgr. Helena Jankowska. Zúčastnění byli seznámeni s již proběhlým procesem hodnocení Národního parku České Švýcarsko, jehož metody budou aplikovány při hodnocení Krkonošského národního parku. Prostředkem takového hodnocení jsou individuální osobní schůzky, při kterých dochází k dotazníkovému šetření a hodnotící tým tak získává výstupy nezbytné pro analýzu Krkonošského národního parku. Po přednášce následovala diskuse, během které byly zodpovězeny individuální dotazy a došlo též ke sjednání několika individuálních schůzek v rámci hodnocení KRNAP. Výstupem celé akce bylo získání cenných kontaktů a prohloubení spolupráce s institucemi Krkonošský národní park, Karkonoski Park Narodowy a Krkonoše – svazek měst a obcí.

Více fotografií