Monitorovací systém v silniční nákladní dopravě v Polsku

Od 1. května 2017 platí v Polsku zákon o systému monitorování silniční přepravy zboží. Přeprava vybraných komodit podléhá oznamovací povinnosti.

Polský zákon č. 708 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zavedl ohlašovací povinnost při přepravách vybraných "daňově citlivých" komodit.

Pro splnění povinnosti byl zprovozněn elektronický registr, přes nějž oznamují zásilku tři druhy subjektů: odesílatel, dopravce a příjemce zásilky. Po registraci přepravy dostane ohlašující subjekt identifikační číslo, které předloží při případné kontrole.

Za nesplnění povinnosti hrozí sankce řidiči (5000-7500 PLN) i dopravce (20 000 PLN).

Odkazy: · Seznam komodit podléhajících oznamovací povinnosti. (PL) · Úplné znění polského zákona č. 708. (PL) · Základní informace o fungování systému monitorování (SK) · Přihlašování zásilek.

26.5.2017, Zdroj: DLportál.sk (http://www.dlportal.sk)