Katalog CZ/PL firem zabývajících se obnovitelnou energií

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy jako součást projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“ - pracovní skupina pro hospodářský rozvoj a obnovitelnou energii, připravuje společný průmyslový oborový katalog.


Katalog bude zveřejněn ve dvou jazykových verzích: polsky a česky. Zaměřuje se především na firmy zabývající se obnovitelnou energií, které se zajímají o prezentaci v Polsku a České republice. Vydáno bude je 500 ks CD. Bude distribuován v polsko-českém příhraničí mezi subjekty, které se zajímají o hospodářskou spolupráci.
Zveřejnění prezentací polských a českých firem a institucí v katalogu je bezplatné.
Pokud máte zájem o zveřejnění popisu Vaší firmy v katalogu, zašlete nám prosím následující podklady nejpozději do 29. října 2018:

Potřebné podklady pro zveřejnění v katalogu:
LOGO - JPG formát, případně pdf
1 nebo 2 fotografie ve formátu jpg
Název
Adresa
Telefon
E-mailová adresa
Webové stránky

Nabídka: Stručný popis společnosti - maximálně 8 řádků, písmo - Arial 9.

Podklady zašlete na adresu:  pawel.ulaszewski@siph.pl
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a
58-100 Świdnica
tel: 0048 74 8535009
tel. kom. +48 607559660
e-mail: pawel.ulaszewski@siph.pl
www.siph.pl

Vydání katalogu je financováno z projektu: „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“, č. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 15_006 / 0000071. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.