Zastosowane skróty:

  • EU - Unia Europejska, słownictwo związane z Unią Europejską, funduszami unijnymi
  • inst - instytucja
  • PL - dotyczy pojęć specyficznych dla Polski
  • rach – rachunkowość, pojęcie związane z rachunkowością
  • IT - technologie informacyjne, słownictwo związane z internetem, technologiami IT
  • En – energetyka, słownictwo związane z branżą energetyczną
  • EUWT - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, słownictwo związane z EUWT
  • B – biuro, słownictwo związane z biurem, jego wyposażeniem itp.
  • S – określenie, nazwa sklepu
  • ZG - zwrot grzecznościowy

designed by: DOTCOM - Web design