Použité zkratky:

  • EU – Evropská unie, terminologie související s Evropskou unií, evropskými fondy
  • inst - instituce
  • PL – pojem specifický pro Polskou republiku
  • úč – účetnictví, terminologie související s účetnictvím
  • IT – informační technologie, terminologie související s internetem, IT technologiemi
  • En – energetika, terminologie související s energetikou
  • ESÚS – Evropské seskupení pro územní spolupráci, terminologie související s ESÚS
  • K – kancelář, terminologie související s kanceláří, jejím vybavením apod.
  • P – označení, název prodejny
  • ZO – zdvořilostní obraty

designed by: DOTCOM - Web design