Nabídka prostor k pronájmu - SZÚ Jablonec

Pronajímatel Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno - Medlánky nabízí k pronájmu stavbou č. p. 88 postavenou na stavební parcele č. 245 v areálu Odštěpného závodu Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5, 466 21 Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 204 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Jablonci nad Nisou. 

Viz foto v příloze včetně plánku prostor. 

Pronajímatel přenechá nájemci ve výše uvedené nemovitosti do nájmu nebytové prostory: 
v přízemí (I. nadzemním podlaží), čísla místností: 
90 - 25,75 m2 
91 - 22,71 m2 
92 - 19,24 m2 (+trezor ve stěně) 
93 - 20,96 m2 
94 - 14,91 m2 
95 - 144,54 m2 výrobní hala, velká vrata, možný vjezd vysokozdvižným motorovým vozíkem 
96 - 20,05 m2 
98 - 4, 75 m2 sociální zařízení 
99 - 5,25 m2 sociální zařízení 
124 - 10 m2 rozvodna (eleltr., větráky ve stěně) Celková výměra prostoru I. nadzemního podlaží 288,16 m2 zaokrouhleno 288 m2 

v II. nadzemním podlaží, čísla místností: 
100 - 8,09 m2 chodba 
101 - 28,49 m2 
102 - 4,18 m2 kuchyňka vč. kuchyňské linky 
103 - 12,57 m2 
104 - 18,19 m2 
105 - 25,22 m2 
115 - 18,4 m2 
106 - 7,5 m2 sociální zařízení 
Celková výměra prostoru II. nadzemního podlaží 122,54 m2 zaokrouhleno 123 m2 

Parkovací prostor umístěný na pozemku č. 671 pro 15 aut v prostoru před areálem SZU (vedle garáží a recepce). 
Max 2 vozidla mohou být po dobu nakládky a vykládky i v prostoru před vchodem do budovy - nesmí přitom omezovat průjezd do areálu SZU. 

Nájemné činí 39 900 Kč bez DPH (bez energií) 
Skutečné náklady za ceny služeb, související s nájmem vyúčtuje pronajímatel nájemci měsíčně vždy pozadu po zjištění částek od příslušných dodavatelů. 
Nájemce si zajišťuje vlastním nákladem služby spojené s užíváním nebytového prostoru: úklid, telefony, internet, odvoz odpadu - kontejnery, úklid sněhu apod. Pronajímatel umožní nájemci provoz vlastní telefonní ústředny. 

Kontakt: 
Jiří Malach 
ředitel 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. 
Tovární 89/5, 46601 Jablonec nad Nisou 
tel: +420 483 348 121 
mobil: +420 602 345 429 
e-mail: malach@szutest.cz 
www.szutest.cz 

plánek prostor